Welcome to the Central Bank of Samoa

The Central Bank of Samoa is the nation's reserve bank and, as such, it acts as a bank to the Government and the commercial banks.

  • Coin banner draft page 001

    CYG coin

  • Beware of ATM Card Skimmers
  • Five Coins

    Five coins

What's New

Lapata’iga e uiga i le kamupani a le ONECOIN Cryotocurrency

O ai e te maufaatuatuaina?  E te maufaatuatuina tupe o lo’o lolomiina ma faasafua atu e le Faletupe Tutotonu e tusa ai ma ta’iala o le tulafono?  Pe e te maufaatuatuaina ni tupe initaneti na gaosia i luga o le initaneti, lea e faasalalau e tagata e faafoliga e faigaluega i le OneCoin poo le Bitcoin, e le o ni tupe faitino, e leai foi ni tulafono e aiaia? O ai o le a e talitonuina?

Read more »

Warning on ONECOIN Cryotocurrency

In whom do we trust?  Do you trust the money (legal tender or paper money and coins) issued by the Central Bank of Samoa (“CBS”)?  Or do you trust cryptocurrency investments such as OneCoin or Bitcoin (not legal tender) using middlemen and agents promoting it, which is not regulated by law? CBS has therefore issued a warning over the rising number of cryptocurrency promotions taking place here in Samoa.

Read more »